Referenties

Opdrachtgevers spreken zich uit over de behaalde resultaten en beoordelen mijn inzet.
Hier vindt u enkele referenties.
Als u geïnteresseerd bent in specifieke referenten neemt u dan met mij contact op.

Over modereren en beleidsbemiddeling

Yves de Boer, oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, na een beleidsbemiddeling met de provincie en 6 gemeenten:

“Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur tot probleemoplosser zonder het einddoel van zijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.”

 

De voorzitter van een Raad van Toezicht, na een evaluatie van de RvT:

“Vervolgens zijn deze geanonimiseerde interviews door dhr. Bekkers verwerkt in een rapport, waarin zowel het functioneren van de raad in zijn geheel, als ook dat van de individuele leden op een effectieve en informatieve wijze naar voren komt tijdens een sessie onder zijn voorzitterschap. Uit deze bevindingen zijn acties gedistilleerd inzake het functioneren van de raad en haar leden. De raad heeft dit proces als zeer zinvol ervaren met als resultaat een effectiever gremium.”

 

Joktan Cohen, partner van adviesbureau Integrex

”Hans is de professional die de integratie van ons bedrijf heeft begeleid. Mede door de door hem begeleide sessies zijn we efficiënter gaan samenwerken met meer werkplezier en resultaat tot gevolg. Een aanrader voor iedere groep die samenwerking hoog in haar vaandel heeft staan.”

 

Han Dieperink, directeur Instituut Midden- en Kleinbedrijf

“Hans Bekkers heeft een traject vormgegeven binnen IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf), dat moest leiden tot eenheid binnen de organisatie over de grenzen van business units en regio’s heen. De verbindende schakel daarbij is de gedeelde passie voor ondernemers bij de medewerkers van IMK. Het traject heeft resultaten boven verwachting opgeleverd en daarin heeft Hans een cruciale bijdrage gehad met name door zijn vermogen om bruggen te slaan en mensen positief te activeren. Daarbij zijn zijn charme en scherpzinnigheid waardevolle attributen gebleken. Ik beveel Hans dan ook van harte aan.”

 

irene jansen, college van bestuur stopoz

Hinzhi laat Stopoz (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland) en de medewerkers reflecteren op wat belangrijk is, wat er toe doet. Mensen voelen zich gehoord en mogen zich uiten en gaan meewerken. Dat is een geweldige ontdekking, je gaat vooruit. Je voelt een enorme betrokkenheid van de mensen van Hinzhi. Ze verdiepen zich in de organisatie Ik zou Hinzhi aanraden voor organisaties die echte betrokkenheid willen creëren, die willen bouwen aan vertrouwen en verbinding. Ik vind dat wij een hele slag hebben gemaakt en daar hebben we nog steeds profijt van.

 

Joost Van Gils, oud-directielid Directie Economie en mobiliteit, Provincie Noord-Brabant

“Hans heeft in een bestuurlijke omgeving opgetreden als procesbegeleider. Hij heeft dat vaardig gedaan, op het juiste moment met de juiste toon aangegeven wat volgens hem nodig was hetgeen het proces heeft geholpen. Aan te bevelen voor lastige bestuurlijke trajecten!

 

Janine van Oosten, oud-(Rijks)havenmeester van Amsterdam

“De zorgvuldige begeleiding van alle processen in dit traject en de strikte scheiding van hoofd- en bijzaken maakten het directeurenoverleg productief en prettig. Grootste winst is de ruimte die is ontstaan om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden, het daadwerkelijk geven en nemen om tot een gedegen gedragen resultaat te komen met winst voor alle partijen. “

 

Eise van der Sluis, voormalig gemeentesecretaris

“In het College is uitermate positief teruggeblikt op de 24-uurssessie. De collegeleden vonden jullie een mooi complementair team, vertrouwenwekkend, deskundig en uitnodigend. We zijn verder gekomen in het proces van teamontwikkeling. Dus een goede start die een vervolg verdient.”

 

Over bemiddeling en mediation

Een werkgever bij een arbeidszaak

“Hans straalt rust, professionaliteit en ervaring uit. Dat wekt veel vertrouwen om de begeleiding van moeilijke conflicten of processen in zijn handen te leggen.”

 

Een werknemer bij een arbeidszaak

“Ik ben dankbaar voor de rust die de gesprekken kende. Hij kan de woedende angst uit de gesprekken halen; begrip kweken voor de ander.”

 

Een ondernemer na een geschil met een gemeente

“Ik ben zeer tevreden over Hans Bekkers als mediator. De mediation leidde tot meer begrip voor elkaar.”

 

Een gemeenteambtenaar na een geschil met bewoners

“Je hebt ons heel mooi, snel en rustig door het proces naar een oplossing geloodst. Ik zou willen dat burgers niet zo snel naar de rechter stappen, maar eerder naar ons toekomen, en als dat niet werkt naar mediation.”

Een persoonlijk betrokken aanpak

Neem contact op voor meer informatie. Bekijk mijn
Linked In pagina en enkele referenties. Mail mij via
hans@nieuw-script.nl of bel: 06 5128 6422