NIEUW SCRIPT

Bedrijven + burgers + overheid: dialoog, beleidsbemiddeling, mediation
REFERENTIESMIJN CV

Dialoog, modereren, beleidsbemiddeling

Partijen bijeenbrengen zodat zij hun doelen bereiken. Beweging brengen in vastgelopen projecten. Organisaties bijeenbrengen in strategische allianties. De gedachte achter Nieuw Script is dat effectief samenwerken een set van doelen en afspraken vergt, noem het een ‘script’ dat je samen ontwerpt en uitvoert. Ik faciliteer, modereer, of neem een trekkersrol. Op het raakvlak van bedrijven, burgers en overheid.

Mediation

Soms is sprake van een geschil dat eerst de wereld uit moet voordat je verder kunt. Je kunt het geschil uit handen geven door het voor te leggen aan een arbiter of rechter. Je kunt ook als partijen aan het roer staan van een duurzame oplossing, daarbij actief ondersteund door een zakelijke mediator. Als MfN-registermediator bied ik structuur in een proces waarbij in vertrouwelijkheid de werkelijke belangen boven tafel worden gehaald en het doel is om een oplossing te creëren die stand houdt.

Trainingen

Theorie en praktijkervaring komen samen bij opleidingen. Ik ben trainer in mediation en beleidsbemiddeling bij Centrum voor Conflicthantering BV in Haarlem en Beleidsbemiddeling BV.

Partners en bestuurslidmaatschappen

Ik werk veel samen met anderen. Bij de opleidingen maak ik deel uit van een sterk team van trainers. Bij mediations is het mogelijk om met comediators te werken.

Ik ben bestuurslid bij de Nederlandse Mediatorsvereniging, Stichting mediations in Milieu en Ruimtelijke Ordening en Vereniging Mediators voor de Overheid.

Een persoonlijk betrokken aanpak

Neem contact op voor meer informatie. Bekijk mijn
Linked In pagina en enkele referenties. Mail mij via
hans@nieuw-script.nl of bel: 06 5128 6422