Dialoog, modereren, beleidsbemiddeling

Opzetten van de dialoog, modereren van bijeenkomsten en beleidsbemiddeling bij complexe beleidskwesties, burgerinitiatieven, participatie.

Dit gebeurt in opdracht van gemeenten, provincies, waterschappen of andere overheden.
Dit gebeurt in opdracht van bedrijven en bewonersgroepen die een initiatief met hun omgeving willen bespreken.

Als onafhankelijke begeleider of beleidsbemiddelaar bij complexe vraagstukken is de opgave om met veel organisaties en belangen vooruit te komen en resultaat boeken

• Hoe kunnen ministeries, gemeenten, brancheorganisaties, bedrijven goed samenwerken,
ieder met hun eigen invalshoeken en belangen?

• Hoe kunnen initiatief nemende burgers en bedrijven omgaan met de overheid?

• Hoe kan de overheid omgaan met participerende burgers en bedrijven?

• Hoe de wisselwerking tussen bestuur, ambtelijke organisatie, politiek en samenleving effectief te houden? Onderwerpen die vragen om een doordachte aanpak.

Een gedeputeerde bij een door Hans begeleid traject schreef:

“Hans is een betrouwbare schakel in complexe bestuurlijke processen, snel schakelend van adviseur tot probleemoplosser zonder het einddoel van zijn opdrachtgever uit het oog te verliezen.”

 

Enkele uitgevoerde projecten: dialoog, modereren, beleidsbemiddeling

langdurige samenwerking tussen gemeente, politie, horecaondernemers

Tot stand brengen van samenwerking in de keten met als doel: veilig uitgaan op en rond het Amsterdamse Leidseplein. Opzetten van de nieuwe structuur waarin gemeente, ondernemers, politie en andere ketenpartners periodieke overleg. Daarbij onafhankelijk voorzitter.

impasse Doorbreken bij A4 en gebiedsontwikkeling van Midden-Delfland

Doorbreken van decennialang durende patstelling, door alle partijen aan tafel te krijgen: ministerie, provincie, drie gemeenten, bedrijven, waterschappen, natuurmonumenten, bewoners. Hoewel jaren geleden, ben ik nog altijd trots en blij op de bijdrage, iedere keer als ik over de A4 rij.

gemeenschappelijke toekomstvisie van detailhandel, bewoners, gemeente

Ondernemersverenigingen, bewonersgroepen en de gemeente hebben een andere kijk op de toekomst van de detailhandel. Feit is dat de detailhandel in rap tempo achteruit gaat. Modereren van de dialoog, die leidt tot een gezamenlijke toekomstvisie en actieplan. Partijen pakken vervolgens ook hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Dialoog tussen scholen en omwonenden na overlast

Conflict tussen buurtbewoners en scholen over geluidsoverlast, inrichting van schoolterreinen en de omgeving. Opstarten van de dialoog van scholen en buren, betrekken van de gemeente en andere organisaties leidt tot oplossingen. Er ontstaat structureel verbeterde communicatie tussen scholen en buren.

Dialoog gemeente, bewonersorganisaties, grondeigenaar bij slibstort

Plannen van een grondeigenaar brengt 8 bewonersgroepen tot elkaar om gezamenlijk oppositie te voeren. Ze keren zich tegen de grondeigenaar, de rol van de gemeente, er ontstaat een juridische strijd. Modereren van gesprekken om het gebied duurzaam in te richten leidt ertoe dat partijen hun juridische procedures opschorten, de wettelijke kaders worden verduidelijkt, partijen weer in hun rol komen, het gesprek weer wordt gevoerd.

Dialoog gemeente, bewoners, evenementenbedrijven leidt tot nieuw beleid

Grote onenigheid tussen bewonersorganisaties en evenementenbedrijven over evenementen, leidt tot initiatief van de gemeente om nieuw beleid te ontwikkelen. Modereren van de dialoog tussen bewoners, ondernemers en gemeente. Het beleid wordt door de gemeenteraad omarmd, maar niet alle bewonersorganisaties zijn tevreden met de uitkomst.

Dialoog met buren bij nieuwbouw van een kerk

In verstedelijkt gebied leiden nieuwbouwplannen van een kerk tot verzet bij ernaast gelegen bedrijven. Modereren van gesprekken leidt tot een door hen aanvaarde oplossing. Omdat de omgevingsvergunning nog moet worden afgeven is de gemeente geïnteresseerd in de oplossing die uit de dialoog naar voren komt.

Een persoonlijk betrokken aanpak

Neem contact op voor meer informatie. Bekijk mijn
Linked In pagina en enkele referenties. Mail mij via
hans@nieuw-script.nl of bel: 06 5128 6422