Bemiddeling en mediation

Ik was nieuwsgierig en wilde weten waarom geschillen tussen organisaties -en tussen overheden, burgers en bedrijven- zo hardnekkig kunnen zijn dat ze de voortgang verlammen. En vooral wat ik als onafhankelijke en onpartijdige buitenstaander kon bijdragen om conflicten op te lossen.

In 2011 ben ik daarom MfN-registermediator geworden en ben toegelaten tot het register van de Mediatorsfederatie Nederland. Mediatorcode is M10899. Het register waarborgt de kwaliteit van de aangesloten mediators.

Bij mediation geef je als partij het geschil niet uit handen aan een arbiter of rechter, maar sta je als partijen aan het roer van een duurzame oplossing, daarbij actief ondersteund door een mediator. Als MfN-registermediator bied ik structuur in een proces waarbij in vertrouwelijkheid de werkelijke belangen boven tafel worden gehaald. Partijen komen dus zelf tot de oplossing en spreken af hoe deze in de praktijk stand houdt. Daar zet ik mij graag voor in.

Mijn mediations vinden meestal plaats op het raakvlak van overheid, burgers en bedrijven. Ook treed ik op als mediator bij arbeidsconflicten en bij strafzaken bij rechtbank Amsterdam.

 

Scholing, intervisie, mediatorsverenigingen

Om de kwaliteit van mediators hoog te houden, zijn wij verplicht om intervisie te houden en ons permanent te scholen. Ik ben lid van 3 intervisiegroepen, waarvan 1 voor strafrecht.

Als trainer geef ik zelf opleidingen in mediation bij Centrum voor Conflicthantering BV in Haarlem.

Daarnaast maak ik mij hard voor mediation in Nederland en specifiek op het raakvlak van overheid, burgers en bedrijfsleven. Ik ben bestuurslid bij de Nederlandse Mediatorsvereniging, Stichting mediations in Milieu en Ruimtelijke Ordening en Vereniging Mediators voor de Overheid.

 

Enkele uitgevoerde mediations

 

conflict tussen bedrijf met bewoners, gemeente over nieuwbouw bedrijf

Verwijzing door rechtbank. Beroep van bewoners tegen verleende omgevingsvergunning door gemeente aan een bedrijf. Mediation leidt tot verstrekken van de omgevingsvergunning en betrokkenheid van bewoners bij de gebiedsontwikkeling.

Conflict tussen gemeente en bewoners bij overlast verkeersmaatregelen

Bewonersorganisatie in juridisch gevecht met gemeente over de toegenomen overlast na genomen verkeersmaatregelen. Mediation leidt tot oplossing, de financiële afronding en afspraken over de manier waarop gemeente en bewoners met elkaar in contact blijven. Intrekken van rechtszaak en WOB-verzoek.

Geschil gemeente en projectontwikkelaars over gebiedsontwikkeling

Ontwikkeling van een stadswijk. Gemeente en projectontwikkelaars zijn in conflict over toerekening van kosten en opbrengsten, over de risicoverdeling, en over de rolverdeling tussen de overheid en ondernemingen. Mediation.

geschil Onderneming en gemeente over verstrekte vergunning

Bedrijf in beroep tegen een vergunning die is afgegeven aan een naastliggend bedrijf. Partijen zijn uitgenodigd om in mediation hun conflict op te lossen door de rechtbank.

windmolenparken: juridische procedures energiebedrijven en overheden

Vergunningen voor windmolenparken op de Noordzee leiden tot langdurige juridische strijd tussen havens, ministerie en energiebedrijven. Mediation leidt tot winst voor alle organisaties: nieuwe vergunningen voor windmolenparken, de bouw van een park, aanpassing van routes voor de scheepvaart, internationaal akkoord. Afspraken met veel stakeholders.

afspraken tussen Zakenpartners over rol en aansturing onderneming

Zakelijke partners in conflict over samenwerking, aansturing van de organisatie, onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Traject leidt tot nieuwe afspraken.

Mediation bij arbeidsconflict in bedrijf

Mediation verandert strijd en ziekte naar een volwassen discussie over verbeteren van de werkrelatie of -als dat echt niet gaat- vertrek. Het wordt het laatste, in goed overleg en met volle inzet en verantwoordelijkheid van werkgever en – nemer.

Maatschap op ramkoers: duidelijke afspraken over koers en rolverdeling

Onenigheid binnen de maatschap in de gezondheidszorg over koers en maatschapsafspraken. Traject leidt tot gezamenlijke toekomstvisie van maten en nieuwe maatschapsovereenkomst.

geschil tussen bedrijf en vrijwilligersorganisatie, ministerie over taken

Een overheidsorganisatie en ministerie worden in een langdurige strijd gezogen tussen een bedrijf en vrijwilligersorganisatie over de onderlinge verdeling van werk. Mediation heeft als doel een oplossing voor de onenigheid te vinden en langdurig en kostbare strijd te voorkomen. De dialoog leidt onder andere tot een proefperiode om ‘het nieuwe samenwerken’ toe te passen.

Mediations binnen strafrecht

Op verschillende momenten kan het strafrechtproces tijdelijk ‘on hold’ worden gezet om partijen in staat te stellen onderling tot een oplossing van hun geschil te komen. De Officier van Justitie cq. rechter pakt daarna het strafrechtproces weer op, en houdt daarbij rekening met wat partijen onderling met elkaar in mediation hebben afgesproken.

Een persoonlijk betrokken aanpak

Neem contact op voor meer informatie. Bekijk mijn
Linked In pagina en enkele referenties. Mail mij via
hans@nieuw-script.nl of bel: 06 5128 6422